Ventilační turbíny na panelových domech

Námi navrhovaný systém odvětrání hygienického zázemí – tedy průduchů větracích šachet – hybridními ventilátory HV a ventilačními turbínami VIV s možností doplnění o elektrické ventilátorky v koupelně a na WC, je kombinací přirozeného a nuceného větrání odborně nazvaného hybridního větrání se zajištěním minimální spotřeby elektrické energie. Tento systém nezajišťuje větrání obytných místností, ale odvětrání zázemí, které je uvnitř dispozice bytu – WC + koupelna, které nemají vlastní okno. Návrh vychází z požadavků na minimální hodnotu odvodu vzduchu, kde požadavek na odvětrání jednoho WC je 25m3/hod a jedné koupelny je 50m3/hod.

K zajištění účinnosti navrhovaného systému je nutné dodržet následná pravidla: 

 • Požadavky na přívod vzduchu – je nutné zajistit trvalý přívod vzduchu do prostor bytu – minimálně stále otevřené mikroklima oken. Původní panelové domy měly nasávání pomocí přirozené infiltrace oken, dveří a spár mezi panely. Nyní jsou těsná plastová okna, zateplená fasáda a přirozená infiltrace je potlačena.
 • Požadavky na prostupnost přívodního vzduchu – je nutné zajistit převod vzduchu mezi místnostmi, do kterých se vzduch přivádí a místnostmi, ze kterých se vzduch odvádí do prostor hygienického zázemí. Tzv. cirkulaci vzduchu, kde je pravidlo: co chci odsávat musím nasávat. Pro tento účel slouží převáděcí otvory např. spáry pode dveřmi, stěnové otvory, dveřní mřížky.

Pro intenzivní odvětrání lze použít tzv. NÁRAZOVÉ VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – pomocí elektrických ventilátorků, kde doporučujeme radiální ventilátorky s průtokem odváděného vzduchu koupelna cca 90m3/hod a WC cca 50m3/hod. Ventilátorky jsou navržené tak, aby překonaly tlakovou ztrátu průduchu větrací šachty. Tyto jsou používány v době, kdy chceme intenzivně větrat požadované zázemí. Ventilátorky „naženou“ vzduch propojovacím potrubím do hlavního průduchu, kde přirozeným tahem současně s pomocí hybridního ventilátoru nebo ventilační turbíny vzduch směřuje do prostor nad střechu.

Požadavky na odborně navržené a provedené instalace ventilačních turbín, nebo hybridních ventilátorů jsou základem jejich správné funkce a účinnosti. Základem je dodržení následných pravidel:

 • navrhnout správnou velikost (typ) v závislosti na počtu podlaží a typu průduchů v instalační šachtě. (4NP-velikost 14/355, 6NP-14/355, 8NP-16/400, 11NP a 13NP-20/500, u všech verzí HV-hybridní ventilátor – nelze na všechny použít jednu velikost).
 • při montáži ventilačních turbín a hybridních ventilátorů je nutné, pokud je to technicky možné, propojit průduchy v šachtě s ventilační turbínou nebo hybridním ventilátorem flexibilním potrubím pro zajištění přímého odtahu průduchu šachty. Zamezíme tím tzv.“špuntu“, který se vytvoří v létě vlivem teplého vzduchu ve sběracím domečku v nad střešní části. V zimním období zabrání pronikání teplého vzduchu a vzniku kondenzátu ve sběrném domečku.
 • zajistit, aby rotační hlavice byla nad nejvyšším bodem střechy a to tak, aby na ni mohlo působit povětří ze všech stran a hlavice nebyla v závětří výtahové šachty.

Závěrem lze říci, že hybridní ventilátor ani ventilační turbína nenahrazují původní centrální elektrický ventilátor, ale v kombinaci s elektrickými motorky na WC a v koupelně, pravidelným větráním okny v jednotlivých místnostech, zajistí v bytech odvětrání prostor hygienického zázemí.

Opravdu je nutné si uvědomit, že je nutné oddělit výše uvedené odvětrání hygienického zázemí s odvětráním celého bytu. V případě, že si chce obyvatel bytu vyvětrat, nejvýhodnější a nejspolehlivější variantou je přivedení čerstvého vzduchu klasickými okny. To zde bylo pravidlem po dlouhá léta a bude platit i pro následující léta. K odvětrání celého bytu lze využít i podtlakové větrání nebo nucené rovnotlaké větrání.

Nucené podtlakové větrání

Kde je venkovní přívodní vzduch nasáván pod tlakem, větracími otvory v obvodových stěnách (často nutné vyvrtat za topnými tělesy) a centrálním elektrickým ventilátorem odsáván přes hygienické zázemí. Zde je podmínkou zajistit trvalou cirkulaci vzduchu v celém bytě dveřními průduchy, podřezáním dveří.

Nucené rovnotlaké větrání

Zde je přívod ohřátého venkovního vzduchu a odvod vzduchu z bytu je řízen větrací jednotkou vně i uvnitř bytu, popřípadě s možností zpětným získávání tepla (ZZT). I zde je podmínkou zajistit trvalou cirkulaci vzduchu v celém bytě dveřními průduchy. (poznámka – použité podklady z ČSN EN 15665/Z1).

 

FAQ – často kladené dotazy

1. Jak lze využít ventilační turbínu VIV14/355 na odvětrání šachty panelového domu

Stávající systém odvětrání šachet panelových domů je založen na principu centrálního odvětrání pomocí elektrického motoru umístěného v nad střešní části. Tento systém pracuje cca 70% dne na principu přirozeného tahu v šachtě (komínový efekt). Zhruba ve 30% dne je jednotlivými nájemníky spuštěn centrální elektrický ventilátor, který velmi intenzivně odvětrává všem nájemníkům na společné šachtě. Je velmi hlučný (převážně v bytech pod střechou je slyšet el. ventilátor), vyžaduje pravidelnou údržbu a při neustálém zdražování elektrické energie je i velmi ekonomicky náročný. Námi navrhovaný systém odvětrání šachet panelových domů ventilačními turbínami VIV je unikátní větrací systém, který ke svoji činnosti nepotřebuje elektrickou energii. Využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný.

Tedy nejedná se o změnu původního systému, ale o efektivní využití přirozeného tahu v šachtě pomocí ventilační turbíny VIV. Navrhovaný systém nevyžaduje údržbu, má tichý kultivovaný chod a je příjemný pro všechny nájemníky na společné šachtě. Udržuje plynulý tah v šachtě a brání prolínání pachů jednotlivých bytů.

2. Jaký je pohon ventilační turbíny VIV 

Ventilační turbína VIV využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je nevyčerpatelný a zcela zdarma. Současně ke svému pohybu využívá i termodynamický vztlak a rozdílu měrných hmotností vzduchu uvnitř šachty a venkovního vzduchu.

3. Jak lze výkon ventilační turbíny VIV regulovat 

Ventilační turbína VIV je regulovatelná pouze pod rotační hlavicí a to stavitelnými regulačními mřížkami v místnostech (například koupelna, WC, digestoř).

4. Jak ovlivní systém osazení individuálních elektrických motorků v jednotlivých bytech 

Současně osazené elektrické ventilátorky v jednotlivých bytech nenarušují plynulou funkci ventilační turbíny VIV. Naopak mohou rozpohybovat vzduch v krátkém propojovacím potrubí, které je napojeno na hlavní odtahovou větrací šachtu a tím navýší celkový tah v šachtě.

5. Jaký má být typ a počet ventilačních turbín na jedné šachtě

Počet a typ ventilační turbíny VIV je přímo závislý na počtu podlaží panelového domu a na tom v jaké oblasti se nachází. Zda je na místě kde je větrno, nebo je v zástavbě, kde je povětří menší.
 
Příklad: 
1 – 7 podlaží (v případě větrné oblasti 8 podlaží) – doporučujeme osadit 1 x VIV14/355d
8 podlaží (při menším povětří) – doporučujeme osadit 2 x VIV10/260d
9 a více podlaží – doporučujeme osadit 2 x VIV14/355d

Při návrhu počtu ventilačních turbín VIV vycházíme z požadovaných parametrů na odvětrání jednoho bytu:
–  WC -25m3
–  koupelna -75m3
–  kuchyň- 100m3 (u kuchyní lze větrat oknem kde lze počítat s potřebou 100 – 50 =50m3)

 • 1 byt – cca 150m3.
 • 4 byty na šachtě – cca 600m3
 • 6 bytů na šachtě – cca 900m3
 • 8 bytů na šachtě – cca 1 200m3
 • 11 bytů na šachtě – cca 1 650m3
6. Jaký je výkon ventilačních turbín VIV

Odsávané množství vzduchu ventilační turbínou VIV 14/355 je v závislosti na rychlosti proudění vzduchu v rozmezí cca 105-1 085 m3.h-1(při větší rychlosti větru je vyšší, ale vycházíme z průměrných hodnot klimatických poměrů v České republice. 1,83m.s-1 – minimální proudění vzduchu potřebné k rotaci ventilační turbíny VIV14. 1,83m.s-1-10,5 m.s-1. -prokazatelně naměřený výkon dle Akreditované zkušební laboratoře VVUÚ, a.s. Ostrava pro potrubní systém).

 • 4 byty na šachtě – vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu VIV14 cca 600 m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě cca 1-4 m.s-1).
 • 6-8bytů na šachtě -vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu VIV14 cca 900m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě cca 2-5 m.s-1 navýší výkon o cca50%).
 • 11 bytů na šachtě – vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu 2 x VIV14 cca 1 2000 m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě -11 podlaží- cca 3-6m.s-1).
7. Jaká ježivotnostventilační turbíny VIV

Obecně lze říci, že životnost ventilační turbíny VIV je neomezená. V České republice pracují bezmotorické ventilační hlavice od 30tých let 20tého století na výrobních a skladovacích halách, ve vojenských objektech, ale i na střechách kostelů, železničních vagonech, dříve i chladírenských a pekařských autech a jsou stále funkční a mnohdy využívány. Je to více než 70. let, během kterých odolávaly v zimním období tuhým mrazům a vysokým teplotám v letním období.K výrobě ventilačních turbín VIV je používána nejmodernější technologie.Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod.Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru.Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku.Ventilační turbína VIV funguje na Českém trhu již mnoho let, základní záruka je 12 let.

8. Proč doporučujeme ventilační turbínu VIV 

Ventilační turbína VIV14/355 je nejúčinnější ventilační turbínou prodávanou na Českém trhu. Ventilační turbína VIV14/355 má velmi kvalitní značková ložiska SKF, která rozpohybuje již minimální vánek -1,18m.s-1- k požadovanému výkonu.
Ventilační turbína VIV14/355 má sací účinek až 50Pa. Speciálně aerodynamicky tvarované lopatky s maximální účinností, bez zbytečných ztrát, zajistí nejkvalitnější přenos hnané síly větru a svou rotací vytváří trvalý podtlak v prostoru pod hlavicí.
Stavitelné hrdlo -kloub- je zajištěn dvěma aretačními šrouby proti protočení a zároveň proti vytržení při nárazovém a poryvovém větru. Rotační hlavice je k hrdlu přichycena třemi šrouby s maticí přes protiskluzovou podložku. Takto zajištěný spoj je trvale odolný proti vytržení i při velmi silném nárazovém a poryvovém větru a nemůže dojít k samovolnému vyšroubování.