Ventilační turbíny HV

Hybridní ventilátor je určený hlavně do těch míst, kde se nedá zabezpečit osazení turbíny do nejvyššího bodu střechy, tedy do míst, která jsou mírně v závětří. Její technologie umožňuje odvětrávání i v době bezvětří a garantuje tak minimální množství odvětraného ovzduší.

Princip funkce

Hybridní ventilátor HV – profi představuje unikátní větrací systém, který ke své činnosti využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný a malý elektrický motorek o výkonu 6W, příkon 230V. Spojením vzniká hybridní ventilační turbína, která zamezí tzv. nulovému výkonu, tedy období, kdy klasická ventilační turbina nesplňuje svoji funkci aktivního odsávání. Pokud je proudění vzduchu nedostatečné k potřebné rotaci a požadovanému výkonu hlavice a hlavice se zastaví nebo její otáčky poklesnou pod požadovaný výkon, pak elektrický motorek o výkonu 6W, příkon 230V, umožní dosáhnout požadovaného „minimálního“ výkonu rotační hlavice. V případě, že se proudění vzduchu náhle zvýší a rotační hlavice překročí „minimální“ nastavený výkon elektrického motorku, ten se pomocí jednosměrné spojky odpojí a rotační hlavice pracuje pouze silou proudění vzduchu. Tuto možnost funkce zajistí elektronická řídící jednotka vybavená snímačem otáček, který v pravidelných intervalech provádí 30-ti sekundové měření. Měření se pravidelně opakuje a podle vyhodnocení zapne nebo nezapne elektrický motorek. Na základě ročního zkušebního provozu hybridního ventilátoru HV – profi v klimatických podmínkách v ČR, lze předpokládat, že v cca 65% pracuje rotační hlavice na principu proudění vzduchu a ve cca 35% pomocí elektrického motorku. Práce elektrického motorku bude převážně ve dnech zimní inverze nebo v letním období, kdy se pohyb vzduchu ustálí na minimální rychlosti nedostatečné k potřebné rotaci hlavice.

Hybridní ventilátory HV-profi jsou osazeny dvěma značkovými ložisky nejvyšší kvality světově uznávané firmy SKF. Jsou to bezúdržbová kuličková ložiska s pevnou ocelovou klecí v trvalé mazací náplni, oboustranně zapouzdřená, která zajišťují velmi tichý, plynulý a absolutně nehlučný chod.  Životnost ložisek je 40let.

Hybridní ventilátory HV-profi odolávají teplotám od -30°C až do +60°C.

Hybridní ventilátory HV-profi jsou konstruovány pro max. rychlost větru 130 km/hod.

Tabulka výkonů
Rychlost větru/typ Min. výkon Prům. výkon reálný 6 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s Průměrný výkon předp.
HV10/260 350m3/h 700m3/h 500m3/h  810m3/h 870m3/h 910m3/h 750 m3/h
HV14/355 510 m3/h 950 m3/h 650m3/h 890 m3/h 1030m3/h 1150m3/h 1050 m3/h

Pozn.: Minimální výkon je zaručený výkon v době, kdy pracuje elektrický motorek.

Předpoklad spotřeby elektrické energie – náklady v Kč
Náklady Povětří-vítr Spotřeba el.energie
Za jeden den 0,00 kW cca 50,4 W
Za jeden měsíc 0,00 kW cca 1,512 kW
Za jeden rok 0,00 kW cca 18,144 kW

Pozn.: Celkové náklady na provoz hybridního ventilátoru HV za jeden rok cca 60 Kč. Výpočet proveden v cenách za rok 2007.

Parametry elektrického motorku
Příkon 6W
Napájení 230V/50Hz
Krytí IP 54

 

hv_nakresVentilátor se skládá z: 

  • hlavice (1),
  • rotoru (2),
  • statoru (3),
  • základny s krdlem (5),
  • elektromotoru (6),
  • řídící elektronické jednotky (7),
  • spojky (8),
  • snímače otáček (9)
  • a dalších dílů.

Hlavice (1) je tvořena lopatkami speciálního tvaru, které zajišťují maximální účinnost a současně brání zatékání při dešti. Při otáčení hlavice dochází k vysávání vzduchu z prostoru pod hlavicí a dále z napojeného sacího potrubí.

 

Hlavice je vyrobena z hliníkových slitin a je spojena s rotorem (2), který je uložen ve dvou speciálních ložiskách SKF ve statoru (3).

Stator je připevněn třemi šrouby M6 (4) k základně (5). Všechny ocelové díly jsou galvanicky zinkované. Základna (5) je vyrobená z hliníku, je vybavena stavitelným hrdlem a umožňuje montáž na střechu o sklonu 0-45°.
Chod ventilátoru je řízen elektronickou jednotkou (7) na základě nastavení a měření otáček snímačem (9). Cyklus měření probíhá co 10 minut v délce 30s. Pokud úroveň otáček nedosahuje stanovené hodnoty tj. 50 nebo 80ot./min., dojde k zapnutí elektromotoru (6), který prostřednictvím jednosměrné spojky (8) začne pohánět hlavici ventilátoru a to rychlostí 150ot./min. Pokud je rychlost větru dostatečná a tím otáčky hlavice jsou nad stanovenou mezí, motor zůstává v klidu a hlavice je poháněna jenom větrem.

 

FAQ – často kladené dotazy

1. Jaký je pohon hybridního ventilátoru HV-profi?

Hybridní ventilátor HV – profi je unikátní větrací systém, ve kterém je spojena klasická ventilační turbina, využívající ke své činnosti ekologický přírodní zdroj energie – vítr, s malým elektrickým motorkem. Elektrický motorek roztáčí ventilační turbinu v době, kdy není žádné proudění vzduchu.

(Není to spojení pevné, kde elektrický motorek, bez možnosti odpojení, stále běží).

2. Jak lze výkon hybridního ventilátoru HV-profi regulovat?

Hybridní ventilátor HV – profi je regulovatelný pomocí mechanických nebo elektromechanických klapek, které jsou pod rotační hlavicí. Jsou buď na ruční ovládání nebo na dálkové ovládání.

Rovněž lze ,,předřadit“ různá čidla: např. teplotní, vlhkostní a časové.

3. Jak lze využít hybridní ventilátor HV-profi?

Velmi dobře k odvětrání střešních plášťů. Zajistíme plynulé odvětrání kondenzované vlhkosti ze spodní strany střešního pláště, ale i technologickou a zabudovanou vlhkost, případně vlhkost dodatečně proniklou do střech při mechanickém porušení hydroizolačních vrstev. Tím prodloužíme životnost střech. Lze větrat všechny typy střech (ploché, šikmé, strmé), se všemi typy střešní krytiny (tvrdá krytina, šindel, plechová krytina, PVC, bitumenové pásy).
Odvětrání šachet panelových a bytových domů je jeden z nejpoužívanějších způsobů použití hybridního ventilátoru HV-profi, jako náhrada původních centrálních elektrických ventilátorů včetně osazení novostaveb bytových domů. Použití hybridního ventilátoru HV-PROFI JE DALEKO ÚČINNĚJŠÍ NEŽ PŘI POUŽITÍ KLASICKÉ VENTILAČNÍ TURBINY, KTERÁ, KDYŽ NEFOUKÁ VÍTR – NEFUNGUJE. Hybridní ventilátor HV-profi při bezvětří roztáčí malý elektrický motorek – tedy je stále funkční.
Odvětrání všech typů hal – sportovních, výrobních, skladovacích, snížení teploty půdních prostor.
Hybridními ventilátory HV-profi zajistíme ekonomické větrání všude tam, kde použití klasických ventilačních turbin naráží na nestálost výkonu ovlivněného povětřím. Jinými slovy, tam kde klasická ventilační turbina nefunguje z důvodu „bezvětří“, tam lze účinně použít hybridní ventilátor HV-profi

4. Jaká je životnost hybridního ventilátoru HV-profi?

Obecně lze říci, že životnost HV-profi je neomezená. K výrobě hybridního ventilátoru HV-profi je používána nejmodernější technologie. Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod.Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru.Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku. Pokud je zvolen vhodný typ pro dané větrání a montáž je provedena odborně není důvod proč by měla být funkce hybridního ventilátoru HV-profi omezena. Záruka na elektrický motorek je 24 měsíců a na rotační hlavici 10 let.

5. Proč doporučujeme hybridní ventilátor HV-profi?

U hybridního ventilátoru HV-profi můžeme přesně určit minimální odsávaný výkon a zamezit stavu, kdy je klasická ventilační turbina NEFUNKČNÍ. V tom je zásadní výhoda hybridního ventilátoru HV-profi a lze jej použít i tam, kde je hygienickými předpisy požadována nucená výměna vzduchu.

Příklad použití (porovnání klasické ventilační turbiny VIV a hybridního ventilátoru HV – profi)
a) Při použití klasické ventilační turbiny typ 14 vycházíme z průměrného výkonu cca 750m3/h, ale za podmínky, že v případě nulového proudění vzduchu je výkon (množství odsávaného vzduchu) ventilační turbiny nulový a tím poklesne i reálná hodnota průměrného výkonu na cca 400m3/hod.Přičemž minimální výkonnelzepřesně určit.

b) Při použití hybridního ventilátoru HV – profi typ 14/355 vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu cca1050m3/h, i za podmínky, že bude nulové proudění vzduchu a reálná hodnota průměrného výkonu zůstává. Současně lze určit i minimální výkon, který se rovná výkonu nastavených otáček na elektrickém motorku a je cca 510m3/h.