Ventilační turbína pro agresivní prostředí

Další ze specializovaných ventilačních turbín je turbína VIV 8/200 AP, která je určena pro zvýšené doplňkové větrání prostor. Tedy všude tam, kde nelze vyloučit agresivní prostředí (odvětrání kanalizací, úpraven vod, čističek odpadních vod, atd.).

Maximální rychlost větru 130km/h, okolní teploty jsou stanoveny od  -20°C do +40°C.

Proč používat ventilační turbinu VV + VIV8/200 AP: 

  • zajistí plynulé odvětrání prostor, kde nelze vyloučit prostředí agresivních výparů, kalů, vod a chemického prostředí
  • sníží vysoké provozní náklady za elektrickou energii na odvětrání
  • sníží na nulu náklady na údržbu
  • sníží hlučnost
  • ZÁRUKA 5 LET
Tabulka pro výpočty odvětrání – dle metodiky ČR (potrubní systém)
Rychlost větru m.s-1
Odsávané množství m3.h-1
2 65
4 145
6 230
8 350
10  420
13 460
18  675
22  833
24  881
28  1013
36  1296
40  1402
Tabulka rozměrů ventilační turbiny VV + VIV 8/200 Ap
Typ Základna Stavitelné hrdlo Hlavice VV Komplet VIV
šířka x délka průměr x výška šířka x výška výška
VV 8/200 Ap 290 x 210mm
VIV 8/200 Ap 400 x 400mm 200 x 190mm 290 x 210mm 400mm

Výkon

Proudící povětří v nadstřešním prostoru a stoupající teplý vzduch hlavici roztáčí, a ta zajistí plynulý odtah z požadovaného prostředí z prostoru pod ventilační turbinou.

Návod na montáž

Každá ventilační turbina je standardně v krabici s přiloženým návodem na montáž, kterou pro svoji snadnost může provést každý sám (dle potřeby montáž zajistíme).

Max. tlak pstat = 39,7 Pa