Střešní světlíky jsou součástí prosvětlení výrobních hal, používají se k prosvětlení schodišť, chodeb mezi halami a dalších prostor, kde je nedostatečný přístup denního světla.

Jejich instalací na střešních pláštích se ovšem zároveň dosahuje značných úspor v potřebě elektrické energie na osvětlení těchto prostor, což obzvláště v dnešní době rostoucích cen této komodity, je vedle hygienického hlediska velice důležitým faktorem.

Hygienické hledisko přirozeného osvětlení, které má významný vliv na kvalitu zraku lidí pracujících a pohybujících se dlouhodoběji v určitém prostředí, je dalším důležitým faktorem hovořícím pro zkvalitnění přirozeného prosvětlení těchto objektů.

Prosvětlení je možné zabezpečit jak prosklením svislých stěn, tak právě přivedením světla střešním pláštěm. A za tímto účelem se již od minulého století instalovaly na střechy, hlavně výrobních hal, sedlové světlíky, které se vytvářely z ocelové konstrukce, tvořené tzv. omega profily, na které bylo položeno a pomocí přítlačných lišt upevněno drátosklo.

Tyto světlíky léta sloužily svým účelům, ale měly a mají řadu nedostatků, které postupem času nabírají na důležitosti, jako např.:

Proto je trendem dnešní doby provádět opravy těchto světlíků
a to jejich výměnou za nové světlíky z AL konstrukce,
výplní z polykarbonátových desek a AL krycími klempířskými prvky.

Vzhledem k požadavku na zmenšení plochy světlíků se světlíky dělají v obloukovém tvaru, který je daleko nižší než původní světlíky sedlové, tedy i plocha úniku tepelné energie se zmenšila a navíc je podstatně nižší tepelná prostupnost použité výplně.

AL konstrukce je výrazně lehčí než původní ocelová, polykarbonát, který se používá pro výplň, je možné použít v různých tloušťkách materiálu např.

  • 10mm s tepelnou prostupností U=2,5W/m2K,
  • 16mm s U=1,8W/m2K nebo
  • 20mm s prostupností 1,65W/m2K.

Na síle použitého polykarbonátu také závisí v souvislosti s rozponem (šířkou) světlíku. Čím silnější polykarbonát tím menší průhyb použité desky a tedy možné použití na větší šířku světlíku. Důležitá je i váha polykarbonátu, která se pohybuje podle síly materiálu mezi 2-3kg/m2. Celková váha nového světlíku je tedy výrazně nižší – méně než 1/10 původní váhy. Dojde tím tedy k výraznému odlehčení střešního pláště a značnému zlepšení tepelně izolačních vlastností.

Navíc výhodou polykarbonátové výplně je její pružnost a odolnost vůči pnutí, UV vrstva na vrchní straně zvyšuje odolnost tohoto materiálu proti povětrnostním podmínkám. Navíc obloukový tvar světlíku zlepšuje prosvětlení vnitřních prostor pod světlíkem.

Ukázka naší práce