Elektronická požární signalizace neboli EPS je nedílnou součástí zabezpečení domů, kancelářských prostor, hotelových pokojů, výrobních hal, apod.

Systémy EPS v podstatě najdeme všude kolem nás, což rozhodně není náhoda. Díky nim se při požárech daří zachraňovat to nejcennější – lidské životy.

Na instalaci i provoz požárních systémů jsou kladeny obrovské nároky, nesrovnatelně větší než třeba na provoz doplňkové požární ochrany u zabezpečovacích systémů. K jejich instalaci je především nutná speciální kabeláž, která odolá vysokým teplotám.

Samotný systém se skládá z:

  • ústředny EPS – ústředna přijímá a vyhodnocuje signály z jednotlivých hlásičů požáru. Na základě typu a nastavení může ústředna v případě rozpoznání požáru zajistit signalizaci požáru v budově, případně automaticky přenést poplachový signál na ohlašovnu požáru HZS
  • hlásičů požáru – těch rozpoznáváme několik druhů dle různých parametrů, např. dle sledovaného parametru rozdělujeme hlásiče teplotní a kouřové, dle způsobu spouštění mohou být tlačítkové nebo samočinné
  • doplňujících zařízení

O vzniklém požáru nás nejčastěji informuje zvuk sirény nebo v případě většího objektu evakuační rozhlas.

Systémy požární signalizace musejí procházet pravidelnými zkouškami funkčnosti.