Opláštění

Velkým problémem dnešní doby, hlavně u starších průmyslových objektů, je jejich velká tepelná propustnost, takže dochází k velkým únikům, dnes čím dál dražší,tepelné energie.

Zaměřili jsme se na řešení tohoto problému.

Provádíme opláštění budov za pomoci sendvičových panelů různé síly od různých dodavatelů

Výplň je provedena:
 • PUR pěnou (běžné)
 • Minerální vatou (se zvýšenou požární odolností)
 • Polystyrenem

Síla panelů je odvislá od požadavků na tepelnou prostupnost.

 

Instalace se provádí přidáním ke stávající stěně zateplovaného objektu, kde je potřeba zhotovit nový podpůrný rošt, na který se instalace panelů provede nebo vybouráním zdiva (případně jiné výplně stěny) a montáží panelů na stávající nosnou ocelovou konstrukci. Pro zvolení správné technologie je třeba vždy provést osobní obhlídku objektu v nutném případě provádíme i posouzení statikem. Panely se dají instalovat jak svisle tak vodorovně.

Panely jsou opatřeny zámkovým systémem, umožňujícím snadnou montáž a spojování jednotlivých panelů do celků a dodávají se ve dvou druzích kotvení:

 • viditelný spoj (kotvení v ploše panelu)
 • skrytý spoj (kotvení ve spoji)

Důležitými aspekty pro použití sendvičových panelů na opláštění je:

 • nízká cena pořízení sendvičových panelů v poměru k dalším stavebním materiálů,
 • rychlost realizace,
 • nízká hmotnost panelů a jejich mechanická odolnost,
 • vynikající izolační vlastnosti panelů (tepelné, hlukové),
 • velký výběr profilování povrchu panelů,
 • ochrana proti znečištění panelů a jejich snadná údržba,
 • velká škála barevného provedení

Použití panelů je možné jak pro opláštění stěn,

tak pro realizaci střech nebo interiérové úpravy.