Hlavním cílem městských kamerových dohlížecích systémů je především prevence, zajištění bezpečnosti obyvatel města a potlačování kriminality.

Kamerovým systémem jsou střežena hlavně místa s vysokou mírou kriminality (jako jsou např. parky), ale dohled může být prováděn i nad náměstími či parkovišti, kde může být páchána trestná činnost např. při pořádání nejrůznějších akcí či pochodů.

Záznamy ze všech kamerových bodů města jsou pomocí speciálního softwaru přenášeny a uchovávány na policejní stanici, kde mohou strážníci nejen hledat v záznamech (např. důkazní materiál), ale samozřejmě živě sledovat a případně ihned zasáhnout.

Společně s vývojem moderních technologií, se neustále zvyšují nároky na městské kamerové systémy. K jejich instalaci jsou používány velmi kvalitní kamery, které je možné pomocí jednoduchého ovládání klávesnicí či joystickem natočit dle potřeby v danou chvíli a záznamový software, který je pohodlný pro běžné používání. Samozřejmostí se také stává bezdrátový přenos signálu mezi kamerami a koncovým uživatelem.


S navržením i instalací bezdrátových městských kamerových systémů máme zkušenosti a rádi vám v případě zájmu poradíme, jak městský systém navrhnout, vybavit a na co při plánování nezapomenout.


 

Obecně bohužel není na městské kamerové systémy pohlíženo občany příliš věrohodně a často jsou všudypřítomné kamery vnímány jako oči tzv. „velkého bratra“. Negativní vnímání je spojeno především s obavou, jak je nakládáno s osobními údaji občanů, kteří jsou monitorovány apod. Tyto obavy ale rozhodně nejsou na místě. Nejenže musí být každý informován o faktu, že je v daném místě monitorován, ale především musí město při používání městského kamerového systému dodržovat mnohá ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Navíc veškeré záznamy jsou spravovány státní či městskou policií a veškeré zveřejňování osobních údajů v souvislosti se zajištěním veřejného pořádku může být provedeno jen se souhlasem osob, o jejichž údaje se jedná – viz Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke zveřejňování záznamů městských kamerových systémů

Ukázka naší práce

Mobilní kamerový systém